تبلیغات
میعادگاه عاشقان حضرت ماه - غزل. باز کن پرده ی جان
                                               میعادگاه عاشقان حضرت ماه

جانم فدای رهبر
AriaTemp.ir
غزل. باز کن پرده ی جان
پنجشنبه 7 مرداد 1389

بـاز کــن پرده ی جـان بـوی کــسی می آید

                                                           کـــه زانفـــاس خوشـــش دادرســـی می آید
آب وجارو بزن ایـن دل که شوی محـرم راز
                                                           چون که بر حلقـــــه ی رندان نفسی می آید
تـشنـــگان لـب او رســـم مِی و شــب دانــند
                                                           جرعه ایی از لب او خــوش هوسی می آید 
محــرمـــان حرمــش را بــــه تمـــنا گفـــــتم 
                                                           چــه شـــود در شِکرسـتان مگـسی می آید؟ 
غم و اندیـشه ی او در دل مـن چونان است
                                                           در نبــودش همــه ی جــان، قفــسی می آید
رسم این باده پرستی چومرا بــیخود ساخت   
                                                           دســت غیـــبی بـه چنــین دستــــری می آید
خوش دمی دردل شب بزم وصــالش خوانی
                                                           تـا کـه بـینی بـــه دعـایی چـه کسـی می آید
حالیـــا این دل شب تا به سحـربی ما نیست
                                                           عـــاقبت نوبــت مــا چــون که بسی می آید
دیــــدم و گفـتــمش آن پـــــیر تمـــنا زده را
                                                           چـون که هـر کس پی ما برهـوسـی می آید
چون شدم درپی وصلش خبری خوش دادند                                               
                                                           باز کـن پـــرده ی جـــان بـوی کسی می آید

منبع:http://moonese-jan.blogfa.com/post-79.aspx

ارسال شده توسط یه دختر بسیجی در ساعت 02:23 ب.ظ | نظرات()