تبلیغات
میعادگاه عاشقان حضرت ماه - لیلی و مجنون
                                               میعادگاه عاشقان حضرت ماه

جانم فدای رهبر
AriaTemp.ir
لیلی و مجنون
پنجشنبه 20 آبان 1389
حتما لیلی و مجنون رو بخونید
بخشی از کتاب(متاسفانه نویسنده کتاب یادم نیست):
نقش و نگاری که تو در جهان میبینی بسته به آن است که چگونه در آن بنگری.خوشبین ،خار دنیا را گل میپندارد و چاه  آن را،تخت.
ملامت گر بد حال همه نقش های خوب را ناخوب میبیند.و آنکه در هوای خوشی و ناخوشی نیست به زشتی و زیبایی دنیای واقعی نمیگذارد،تنها در تدبیر آن است که چگونه پای خویش از این سلسله برهاند و جان خوبش نجات بخشد.
و بلند همتانی که از اوج به جهان مینگرند آن را تا جایی محو میبینند که گویی اصلا نمیبینند و هیچ انگارند.وگرنه،در ته چاه که گرفتار افتی نه با حیل و نه با جدل از مخالفت آن گزیر و یا گریزی نداری.
نه کوشش جوان ،نه تدبیر پیر و نه چاره گری خردمند.هیچکدام جدا از آن همت بلند،چاره ساز کارت نخواهند بود.
ارسال شده توسط یه دختر بسیجی در ساعت 09:29 ب.ظ | نظرات()